Balkanweb është një nga faqet e para elektronike informative në vend. Një nga faqet më të klikuara që përfshin edhe publikimin e reklamave.

Numri i klikimeve në ditë shkon mbi 186.514, ndërsa në muaj është mbi 5.595.425

www.balkanweb.com