DREJTOR FINANCE

HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë një Drejtor Finance.

Kërkesat për pozicionin e Drejtorit të Financës:

 

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, dega Finance;

Të ketë njohuri  shumë të mira të standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe eksperiencë në mbajtjen e kontabilitetit të shoqërive tregëtare;

Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit fiskal;

Të ketë njohuri të mira për menaxhimin financiar në aktivitete të ndryshme  të prodhimit,tregëtisë,ndërtimit,mediave,etj ;

Të ketë eksperiencë pune mbi 10 vjet ;

Të ketë aftesi shumë të mira drejtuese dhe të punës në grup ;

Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ;

Mosha e preferuar per kete pozicion 35- 45 vjeç ;

 

Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni një letër motivimi dhe CV-në tuaj në: hr@ihb-group.com.al.

Ju bëjmë me dije se, vetëm kandidatët e kualifikuar mbi bazën e kerkesave të mësipërme, do të kontaktohen për intervistë.