DREJTOR I PËRGJITHSHËM I FINANCES

HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë.

 DREJTOR I PËRGJITHSHËM I FINANCES:

HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë një Drejtor të Përgjithshëm Finance.

 Kërkesat për pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Financës:

 

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, dega Finance;
  • Të ketë njohuri shumë të mira të standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe eksperiencë në mbajtjen e kontabilitetit të shoqërive tregëtare;
  • Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit fiskal;
  • Të ketë njohuri të mira për menaxhimin financiar në aktivitete të ndryshme të prodhimit,tregëtisë,ndërtimit,mediave,etj ;
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 10 vjet ;
  • Të ketë aftesi shumë të mira drejtuese dhe të punës në grup ;
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ;
  • Mosha e preferuar per kete pozicion ,35- 45 vjeç;

 

Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni një letër motivimi dhe CV-në tuaj në: hr@ihb-group.com.al.

Ju bëjmë me dije se, vetëm kandidatët e kualifikuar mbi bazën e kerkesave të mësipërme, do të kontaktohen për intervistë.