INXHINIER ELEKTRIK

“Erjoni”sh.p.k  kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë

VEND I LIRË PUNE PËR INXHINIER ELEKTRIK

KËRKESAT ,AFTËSITË DHE KUALIFIKIMET E KËRKUARA PËR KANDIDATIN:

 

  1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë ,Fakulteti ” Inxhinieri elektrike”
  2. Të ketë experiencë deri në 10 vite në fushën e instalimeve elektrike .
  3. Të njohë projektet dhe zbatimin e tyre.
  4. Të ketë licencë Profesionale.
  5. Të jetë I aftë të kontrollojë  dhe auditojë  punimet elektrike.
  6. Të japë mendime dhe oponenca  të vlefshme për shoqerinë në faza të ndryshme të proceseve elektrike.
  7. Të ketë aftësi të punojë me ngarkesë dhe orë të zgjatura në disa objekte njëherësh (jashë Tirane)

 

“Erjoni” sh.p.k mundëson kushte pune të shkëlqyera për të zhvilluar karrierën profesionale, si dhe paketë pagesëtë kënaqshme.

Kandidatët e interesuar të dërgojnë  CV-në e tyre në: hr@ihb-group.com.al . Për informacione të mëtejshme mund te kontaktoni në nr cel :0682036680.