IT për Prestige Resort

“Prestige Resort” në Golem kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial e integritet të lartë

                               Punësojmë IT  në Golem:

Kërkojmë të punësojmë IT për “Prestige Resort” në Golem

KËRKESAT PËR KANDIDATIN :

1. Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë , Dega Informatikë
2. Eksperiencë pune mbi 2 vite si Mbikqyrës i sistemit IT;
3. Aftësi dhe njohuri të avancuara të Hardware, Software dhe programeve të tjera;
4. Aftësi dhe njohuri të rrjetit kompjuterik dhe mirëmbajtjes së tyre;
5. Aftësi menaxhuese dhe elemininim e pengesave brenda sistemit operativ dhe rrjetit;
6. Aftësi menaxhuese me sigurimin kundër viruseve;
7. Aftësi dhe njohuri të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikqyrese dhe keshilluese
8. Të ketë njohuri rreth sistemeve windows xp, windows server 2013;

  1. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

10.Kandidatët duhet të jenë me  banim në Durrës,Golem ose Kavajë.

Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni CV-në tuaj në: hr@ihb-group.com.al ose kontaktoni në nr cel:0682036680.

“Prestige Resort” mundëson kushte pune të shkëlqyera për të zhvilluar karrierën profesionale, si dhe paketë të kënaqshme pagese.