Vend i hapur pune për Auditues i Brendshëm:

HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë

 Vend i hapur pune për Auditues i Brendshëm:

 

Audituesi i Brendshëm ofron siguri objektive dhe këshillim për menaxhimin e lartë për të shtuar vlerë dhe për të përmirësuar veprimtarinë e biznesit. Auditimi i brendshëm ndihmon për të arritur objektivat, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmerinë e menaxhimit të riskut, si dhe proceset e kontrollit e të brendshëm.

 Kërkesat për pozicionin e Audituesit të Brendshëm:

 

  • Të ketë mbaruar studimet e larta në degen Financë;
  • Të ketë njohuri të shkëlqyera të kontabilitetit dhe Financë 5;
  • Të ketë eksperiencë në prodhim dhe ndërtim;
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 10 vjet;
  • Të ketë eksperiencë pune në fushën e auditimit të brendshëm jo më pak se 3 vjet;
  • Të ketë aftësi shumë të mira raportimi;
  • Pëparësi kanë kandidatët që kanë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni një letër motivimi dhe CV-në tuaj në: hr@ihb-group.com.al  Ju bëjmë me dije se, vetëm kandidatët e kualifikuar, do të kontaktohen për intervistë.