Vend i hapur pune për Inxhinier Preventivues/Kostoist

 “Erjoni” sh.p.k  kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë

 Vend i hapur pune për Inxhinier Preventivues/Kostoist

Detyrat:

 • Kryen rol teknik,organizativ dhe supervisor për projektet në ndërtim;
 • Harton preventivat e objekteve të planifikuara per t’u ndërtuar nga kompania në proces;
 • Rivlerëson preventivat për projekte të porositura nga kompania,pas shqyrtimit të projektit dhe aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike;
 • Harton analizat teknike të zërave të rinj të punës;
 • Bën përgjithësime dhe nxjerr koefiçentët tekniko-ekonomik që shërbejnë për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit;
 • Përgatit raportet për parashikimin e buxhetit të objekteve të planifikuara për t’u ndërtuar nga kompania;

Kërkesat për pozicionin e Inxhinierit Preventivues/Kostoist:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta në degën Inxhinieri Ndërtimi;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;Autocad,Microsoft Office;
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet në këtë pozicion në kompani ndërtimi;
 • Të ketë aftësi shumë të mira raportimi;
 • Të ketë aftësi shumë të mira të punës në grup;
 • Të ketë aftësi shumë të mira planifikuese dhe organizuese;
 • Pëparësi kanë kandidatët që kanë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Nëse jeni të interesuar të aplikoni për këtë pozicion, lutem dërgoni  CV-në tuaj në: hr@ihb-group.com.al  Ju bëjmë me dije se, vetëm kandidatët e kualifikuar, do të kontaktohen për intervistë.