“Birra Korca”sh.p.k kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë. Kërkesat për pozicionin e Supervizorit të shitjeve për “Birra Korça”sh.p.k: 1. Arsimi Lartë, Fakulteti Ekonomik ,dega Menaxhim

HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë.  DREJTOR I PËRGJITHSHËM I FINANCES: HYSENBELLIU GROUP kërkon të punësojë një Drejtor të Përgjithshëm Finance.  Kërkesat për pozicionin

‘Hysenbelliu” shpk kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial e integritet të lartë Punësojmë recepsionist/e në Tiranë: DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E RECEPSIONISTIT/ES:   Te ketë aftësi shumë të mira të të